Bel me terug

Tien dagen Bach bij u in de buurt

Bachfestival concerten in de Drechtsteden

Het Bachfestival Dordrecht start op vrijdagavond 19 september met een openingsconcert door Holland Baroque Society in de Augustijnenkerk in Dordrecht. Op zaterdag 20 september zullen de eerste concerten plaatsvinden in de andere Drechtsteden. Het Bachfestival stuurt deze dag een compleet koor (Drechtsteden Bachkoor) en orkest op ‘reis’. In de Dorpskerk in HI Ambacht, de Morgensterkerk in Papendrecht en de Gereformeerde Kerk in Sliedrecht wordt een gratis concert gegeven waarbij steeds een cantate de kern van het programma vormt. U kunt zelfstandig meereizen met deze Cantatekaravaan.

De uitvoering in de Morgensterkerk valt samen met de opening van de 33e jaargang van de Zaterdagmiddagconcerten in Papendrecht: www.zmcpapendtrecht.nl. Het Drechtsteden Bachkoor brengt BWV 108: Es ist euch gut, dass ich hingehe ten gehore. Dit feestelijke 219e! zaterdagmiddagconcert begint om 14:15 uur. In dezelfde Morgensterkerk kunt u tevens op zaterdag 27 september de publiekspresentatie van de Motettendag bijwonen. 36 zangers presenteren hier het geleerde van de bekende dirigent Daniel Reuss!!

Na deze opening in de Drechtsteden volgen er meer toegankelijke concerten. Nieuw in het festival zijn de gratis marktconcerten. Bach was er niet alleen voor de kerken of de balzaal. De muziek stond midden in het leven, schalde door de ramen en weerklonk in huiskamers en op straat. Het Bachfestival Dordrecht sluit aan bij deze alledaagse omgang met muziek door op alle weekmarkten in de Drechtsteden een vrij toegankelijk concert te organiseren.

Bach wordt verder nog gespeeld in enkele verzorgingstehuizen en uiteraard ontbreken de betaalde concerten met ensembles en musici van wereldfaam niet. U kunt luisteren naar Il Gardellino in de Oude Kerk van Zwijndrecht (woens. 24 sept.), Petra Somlai en The Consort for the 18th Century Harmony in de Dorpskerk in Hendrik Ido Ambacht (dond. 25 sept.) en Ars Musica in de Grote Kerk Alblasserdam (zat. 27 sept.). De laatste is een middagconcert.

Kaarten kunt u bestellen via www.bachfestivaldordrecht.nl en zijn te verkrijgen aan de kassa van het Energiehuis Dordrecht en vanaf een uur voor aanvang van het concert op de concertlocatie zelf.

Dit voorjaar heeft de Inspectie van het Onderwijs een uitgebreid 'Staat van de instelling' onderzoek uitgevoerd bij het MBO van het Scheepvaart en Transport College. De Inspectie van het Onderwijs heeft op basis van het onderzoek aangegeven dat de kwaliteitsborging van het onderwijs bij het STC meer dan op orde is en dat er geen risico's zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.

Inschatten risico's
Het driejaarlijkse onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs heeft tot doel om de stand van de kwaliteitsborging van de instelling te bepalen en om de risico's voor de onderwijskwaliteit in te schatten. Het onderzoek bestaat uit een analyse van gegevens, een instellingsbreed onderzoek en een kwaliteitsonderzoek bij, in dit geval, vier opleidingen van het STC. Er is door de Inspectie gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs en de examinering, de tevredenheid van MBO'ers en medewerkers, de stabiliteit van de organisatie en het management en de financiële continuïteit. Het STC voldoet op alle punten.

Ron Kooren, lid College van Bestuur van de STC-Group is blij met de uitkomsten van het onderzoek: "Dit is een mooie score die recht doet aan alle investeringen die wij de afgelopen jaren hebben gedaan in het verder verbeteren van de kwaliteit van onze docenten, locaties, begeleiding en het lesmateriaal."

Vervoersbedrijf Connexxion hangt een miljoenenclaim van de fiscus boven het hoofd vanwege een omstreden bijscholingstraject voor duizenden buschauffeurs. De opleidingen vertonen volgens de Onderwijsinspectie 'ernstige tekortkomingen', schrijft de Volkskrant woensdag.

Buschauffeurs kregen te weinig les, werden onvoldoende begeleid en hoefden geen tentamens te maken. Dat terwijl Connexxion gebruikmaakte van de Wet vermindering belastingafdracht (WVA) waardoor per werknemer jaarlijks zo'n 2700 euro minder belasting hoeft worden afgedragen, als zij die bijscholen bij een ROC.

De Onderwijsinspectie en Belastingdienst onderzoeken sinds vorig jaar misbruik van de regeling. Bij vijf ROC's zijn ondeugdelijke opleidingen geïdentificeerd. De Inspectie vordert subsidie bij de scholen terug en de Belastingdienst claimt onterechte aangevraagde WVA.